Tujuan melakukan puasa adalah agar umat muslim yang menjalankannya menjadi orang yang bertaqwa pada Allah dan juga turut merasakan penderitaan orang- orang yang tidak mampu hingga menimbulkan rasa keinsyafan dan rendah hati dalam memahami dan menyantuni mereka yang tidak mampu tersebut. Selain itu hikmah berpuasa adalah belajar untuk menahan hawa nafsu dari perbuatan buruk tercela…