[Romanji] Not easy, I knowjirettai kanshoudemo daiji na koto Umm no nomeiga no maekouki na Jewelry no soba dekakareteru Words do not do not (Touch) Treat me like something so preciouskichou na mono Handle it cautiouslymamorenai narakawaranai kara chuui Let me warn ya misukasu kimochi wochotto dake Hold onosaete shoudouSpecial, and you know Yes, you…

error: Content is protected !!